bakgrunn

osloHIMMEL

 

Integreringsseminar og debatt

osloHIMMEL inviterer til debatt på Litteraturhuset om kirkelig engasjement i norsk integrerings-, asyl- og innvandringspolitikk. Hvilken rolle og ansvar har kirken i møte med asylsøkere, innvandrere og tilreisende romfolk i Oslo? Skal kirken og kirkelige organisasjoner være ambassadører for papirløse etiopere eller afghanere på flukt? Hvordan responderer kirken på konkrete krenkelser av menneskeverdet?
Les mer

Disse spørsmålene skal drøftes på Litteraturhuset torsdag den 26. mai kl. 19. Biskopen i Oslo, Kirkens Bymisjon, NOAS, Oslo domkirke, en av byens migrantmenigheter og Kirkelig senter for religionsmøte og dialog, deler synspunkter og erfaringer fra sitt arbeid - og utfordrer byens politikere til en debatt om menneskeverd, integrering og en mer human asyl- og innvandringspolitikk. Et politikerpanel responderer og utfordrer kirken tilbake. Valgkampen er i gang!


Korte innledninger:
"Menneskeverd og rettigheter - Bymisjonens arbeid med romfolk" - v/Johannes Heggland, Kirkens Bymisjon
 

"Dette vil vi" - en kirkelig visjon om innvandring og integrering" v/biskop Ole Christian Kvarme
 

"Ingen er ulovlig"-kampanjen - og samarbeid med kirken" v/ Ann-Magritt Austenå, generalsekretær i NOAS
 

"Kirken som et annerledes rom. Erfaringer fra Oslo domkirke" v/gateprest Jan Christian Nielsen
 

"Papirløse i menigheten" v/Hirut Worku, forstander i den etiopiske ortodokse menigheten
 

"Kirken i møte med kulturelt og religiøst mangfold " v/Anne Anita Lillebø, Kirkelig senter for religionsmøte og dialog
 

Arrangører: Norske kirkeakademier, Mellomkirkelig Råd og tidsskriftet Kirke og Kultur
 

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte. 

Følgende politikere har til nå bekreftet sin deltakelse: Marianne Borgen (ordførerkandidat, SV), Toril Berge (leder i Oslo Venstre), Andreas Halse (bystyrerepresentant fra Arbeiderpartiet) og Sturla Henriksbø (sentralstyremedlem i KrF fra Oslo).