bakgrunn

osloHIMMEL

 

Å, så vakkert!

150 Oslo-barn synger om skapelsen, egoisme og sine drømmer for en bedre verden i musikalen ” Å, så vakkert!” i Oslo Domkirke under osloHIMMEL FOLKEFEST 28. mai   Les mer

Musikalen er skrevet av Hans Inge Fagervik og handler om hvor vakker og unik jorden er. Under forestillingen vil du få oppleve sang, dans, drama og gjøgling.

Rettferdighet

- Bærekraftig utvikling, kampen for menneskeverdet og rettferdig fordeling av jordens resurser er uløselig knyttet sammen, sier Jorun Blindheim, prosjektleder for forestillingen og rådgiver i IKO. Gjennom ”Å, så vakkert!” ønsker vi å synliggjøre at kirkene i Oslo er aktive pådrivere for en bærekratig utvikling for kloden vår.

Forestillingen er et samarbeid mellom barnegrupper fra 7 menigheter i Oslo bispedømme og 4 migrantmenigheter, sammen med osloHIMMEL, IKO og Kirkens Nødhjelp.

Bygge bro

-Vi vil også vise at kirken ønsker å være et møtested for å bygge broer mellom øst og vest og mellom barn og voksne med ulik kulturell bakgrunn, fortsetter Blindheim.

-Innerst inne er vi like med samme behov for å høre til, vise omsorg bli forstått og trodd på. I dag er dette et særlig viktig budskap fordi vi opplever at byen i sterkere grad oppleves som en delt by. Gjennom ” Å så vakkert” vil vi vise at det nytter å lage møtepunkter mellom øst og vest og mellom barn og voksne med ulik etnisitet og bakgrunn, sier hun.

-Barna minner oss om at det er lov til å drømme, og at det er viktig å fortelle de gode fortellingene som gir håp og masse framtidstro, avslutter hun, og ønsker alle velkommen til en viktig konsertopplevelse!

 

 

 

 

 Barnemusikalen ”Å, så vakkert!” av Hans Inge Fagervik

 osloHIMMEL FOLKEFEST lørdag 28. mai kl 12.00

 Oslo Domkirke