bakgrunn

osloHIMMEL

 

Kontakt

osloHIMMEL

Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32.

Pb 2674 St Hanshaugen
0131 Oslo

 

Prosjektleder

Hans Olav Baden

hans.olav.baden@oslo.kirken.no